APAG Staré Čívice

Datum: 05. 12. 2014
Kategorie: KVIS - Aktuality

Předmětem naší části stavebních prací na stavbě APAG Staré Čívice je vybudování inženýrských objektů vodního hospodářství.


Investor  :  APAG Elektronik s.r.o.
Projekt:  Tebodin Czech Republic, s.r.o.
Generální zhotovitel: Marhold a.s., Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Podzhotovitel: KVIS Pardubice a.s.
Termín výstavby: 07-10/2014

Předmětem naší části stavebních prací na stavbě APAG Staré Čívice je vybudování inženýrských objektů vodního hospodářství. Jedná se o kompletní připojení a rozvod pitné vody a splaškové kanalizace. Rozvod pitné vody je zajištěn napojením na stávávající vodovod s vodoměrnou šachtou a následným rozvodem po areálu. Kanalizace je vedená jako oddělená. Splašková je napojena na stávající tlakovou kanalizaci za pomocí čerpací stanice. Dešťová kanalizace zajišťuje odvod vod ze střech a parkovacích ploch. Vody tekoucí z parkovacích ploch jsou odvedeny z areálu do retenční nádrže přes odlučovače lehkých kapalin. Samotná retenční nádrže je složena z betonových dílců Consolis CZ a má obsah 230m3. Je založena v hloubce 5,5m a voda z ní je čerpána do blízkého potoka.

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD