Dokončení kanalizace ve Staré Pace v plném proudu

Datum: 23. 6. 2015
Kategorie: KVIS - Aktuality

Bezmála osmimilionová investiční akce na odkanalizování čtvrtí Letná ve Staré Pace potrvá více než rok.


Zahájení stavby               04/2015
Dokončení dle SOD         05/2016
Cena díla                           7 975 470,- Kč bez DPH

 Stavba "Dokončení  kanalizace v lokalitě Letná" ve Staré Pace zahrnuje

  • vybudování nové splaškové kanalizace v délce cca 430 m z kameninových trub DN 300, aby ze stávající jednotné kanalizace byly odděleny splaškové vody a nadále sloužila pouze jako dešťová kanalizace
  • doplnění dešťové kanalizace v délce cc 470 v profilech DN 200, 300, 400 a 600
  • opravy stávajících komunikací a zároveň vybudování nové komunikace v délce 220m
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD