Dokončení stavby Intenzifikace ČOV Rokytno - Chvojenec II. etapa

Datum: 23. 3. 2015
Kategorie: KVIS - Aktuality

Intenzifikace ČOV Rokytno - Chvojenec začala 5.11.2013 byla dokončena 30.11.2014.


Základním bodem rekonstrukce areálu ČOV byla intenzifikace ČOV pro 1619EO tak, aby kvalita čistícího procesu splňovala veškeré požadavky povolení na vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Intenzifikace probíhala za plného provozu ČOV. Následovalo doplnění kalové koncovky o strojní odvodnění kalu a rozšíření areálu, resp. obslužné komunikace v areálu, a s tím spojené i rozšíření napojení obslužné komunikace na silnici III.tř./2982.

 Součástí stavby byly následující objekty:

  • Stavební úpravy provozní budovy a oplocení
  • Stavební úpravy železobetonových nádrží
  • Příjezdová komunikace
  • Terénní a sadové úpravy
  • Přeložka tlakové kanalizace a odpadního potrubí
  • Elektro přípojka NN pro ČOV
  • Strojně-technologická část
  • Elektro-technologická část

Stavba proběhla velmi dobře hlavně díky aktivní spolupráci zastupitelů obce Rokytna, Chvojence a TDI.

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD