Genderový audit

Datum: 22. 2. 2018
Kategorie: KVIS - Aktuality

Ve společnosti probíhá genderový audit v rámci projektu Rovnost obohacuje – podpora genderové rovnosti v českých firmách.


Projekt je realizovan v Operačním programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu, registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006281.

 

POVOLEN DOWNLOAD