Intenzifikace čističky odpadních vod v Poličce v plném proudu

Datum: 15. 12. 2017
Kategorie: KVIS - Aktuality

Pro provozovatele dlouho očekávaná stavba má vyřešit problémy již kapacitně přetížené stávající ČOV a zároveň stavebně i technologicky modernizovat některé části čistírny.


Nově vybudované budou objekty přístavby dmychárny, strojovna kalového hospodářství, na některých objektech budou provedeny sanace železobetonových konstrukcí a největším budovaným objektem bude nová dosazovací nádrž o průměru 24 metrů.

Po kompletním dokončení této dosazovací nádrže to znamená i technologickém vystrojení a uvedení do provozu bude odstavena původní dosazovací nádrž, která projde stavební i technologickou rekonstrukcí.

Nemalý objem prací bude v přeložkách stávajících a budování nových trubních propojů. Nedílnou součástí rekonstrukce a to i z pohledu finančního je dodávka nových technologií včetně elektro části a přenosu dat. Investorem stavby je Město Polička a dokončení stavby je plánováno na září roku 2019.

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD