Martínkovice se dočkaly nové kanalizace

Datum: 23. 11. 2015
Kategorie: KVIS - Aktuality

Více než rok trvající stavba splaškové kanalizace v obci Martínkovice dospěla do úspěšného finále.


  • cena 46 milionů Kč  
  • 6.800 metrů splaškové kanalizace    
  • 2.108 metrů výtlaku kanalizace
  • zhotovitel: sdružení KVIS Pardubice - BSS Broumov
  • zahájení 7/2014, ukončení 9/2015

Jednalo se o provedení splaškové kanalizace převážně z PVC o profilu DN 300 mm, kdy většina tras kanalizace byla umístěna v místních komunikacích v hloubkách okolo 3 metrů. Práce probíhaly za stálého čerpání velkého množství vody prosakující z místního potoka tekoucího podél budované kanalizace. Součástí prováděných prací byly i protlaky pod státní komunikací či potokem.

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD