Obalovna v Týništi nad Orlicí

Datum: 21. 4. 2016
Kategorie: KVIS - Aktuality

V květnu bude spuštěna výroba v zbrusu nové obalovně živičných směsí v Týništi nad Orlicí. Na její výstavbě se značnou měrou podílela i společnosti KVIS Pardubice a.s.


  • Stavba: „Obalovna Živičných směsí Týniště nad Orlicí“
  • Investor: Obalovna Týniště s.r.o.
  • Zahájení stavby: 02/2016
  • Dokončení: 04/2016
  • Cena díla bez DPH: 3.000.000,- Kč bez DPH

V rámci výstavby nové obalovny živičných směsí se jednalo o kompletní provedení vodohospodářských objektů – dešťová kanalizace, odlučovač ropných látek, měrný žlab, splašková kanalizace, vodovodní přípojka včetně areálového rozvodu, sedimentační a akumulační jímka odtoku z plochy pro přípravu koreb.

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD