Splašková kanalizace v obci Podlažice

Datum: 17. 4. 2019
Kategorie: KVIS - Aktuality

Společnost KVIS Pardubice zahájila v průběhu měsíce března výstavbu splaškové kanalizace v obci Podlažice.


V první etapě bude vybudováno 1 466 metrů gravitačních stok a 795 metrů výtlačných řadů.

Dále budou osazeny dvě centrální čerpací stanice, které budou čerpat splaškové vody do kanalizace v Chrasti. Součástí projektu je výstavba veřejných částí kanalizačních přípojek.

Investorem stavby za 24 000 000,- je obec Chrast.

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD