Stavba letištní základny Čáslav – objekty záchranné a požární techniky

Datum: 19. 9. 2019
Kategorie: KVIS - Aktuality

Podílíme se na výstavbě letištní základny Čáslav.


Předmětem díla jsou objekty splaškové kanalizace, čerpací stanice stavebně, rozvody užitkové vody a výtlak z čerpací stanice.  V současné době se pracuje na dešťové kanalizaci. V říjnu bude založena budova a po montáži skeletu haly, nastupuje opět společnost KVIS na dokončení vnitřních rozvodů. Nástup se předpokládá v půlce listopadu 2019. Objednatelem našich prací je společnost Metrostav a.s. a investorem  stavby Armáda České republiky. Finanční objem  stavby dle SOD je  6 960 70 Kč bez DPH. 

 

POVOLEN DOWNLOAD