Stavba vodovodu pro Holicko byla zahájena symbolickým poklepáním kamene

Datum: 09. 10. 2014
Kategorie: KVIS - Aktuality

Nová vodovodní síť na Holicku a Pardubicku by měla být hotová v září příštího roku.


Stavba „Skupinový vodovod Holicko“ byla zahájena na přelomu června/července 2014 s cílem zlepšení zásobování oblasti Holicka pitnou vodou.

Výstavba vodovodu se přímo dotkne následujících katastrálních území obcí: Černá za Bory, Zminný, Dašice, Prachovice u Dašic, Dolní Roveň, Horní Roveň, Ostřetín, Holice, Horní Jelení.

Přínos navrženého vodovodu:

  • Navržený vodovod prioritně pro oblast Holicka, tj. cca pro 10 860 zásobených obyvatel, zajistí bezproblémovou dodávku pitné vody v horizontu dalších cca 30 - 40 let (umožní postupnou náhradu místních zdrojů, u kterých klesá vydatnost i kvalita přívodem vody z SV Pardubice).
  • Současně s tím umožní zvýšení počtu obyvatel, napojených na veřejný vodovod cca o 720 osob ( v oblasti je dnes vysoké procento napojení, přesahující 95%) a pro cca 11 800 obyvatel, kteří jsou napojeni na SV Pardubice v oblasti mezi SV Pardubice a Holickem výrazně zvýší provozní bezpečnost zásobení a možnost dodávky vody za poruchových situací. 
  • Jedná se o výstavbu 21km vodovodních řadů. 

Projektovou dokumentaci zpracovala společnost Multiaqua s.r.o. Hradec Králové, investorem jsou Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. generálním dodavatelem je sdružení firem  KVIS Pardubice a.s., VCES a.s. a IMOS Brno a.s.

Stavba je spolufinancována ze zdrojů EU – Operační program Životní prostředí a výjde na více jak 200 mil. korun.

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD