Uzavírka Sakařovy ulice v Pardubicích potrvá až do léta

Datum: 17. 2. 2017
Kategorie: KVIS - Aktuality

Od února až do července je z důvodu výměny kanalizace uzavřena Sakařova ulice od křižovatky se Štrossovou ulicí po křižovatku s ulicí Věry Junkové.


Dopravní opatření se budou týkat i přilehlých jednosměrných ulic, konkrétně ulice Winterova, Gebauerova, Holubova, Na Bukovině, Ve Lhotkách a Bezdíčkova. Ty budou během rekonstrukce kanalizace fungovat jako obousměrné slepé ulice.

  • Stavba: Pardubice, ulice Sakařova – kanalizace
  • Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
  • Projektant: Multiaqua s.r.o.

ÚDAJE O ÚZEMÍ A STAVBĚ

Jedná se o výměnu (popř. vyvložkování) stávající kanalizace. Stavba bude sloužit k odvádění odpadních vod z ulice Sakařova a dalších napojených ulic. Vyvložkování stávajícího potrubí 750/1050, výměny betonového potrubí DN800,kameninového potrubí DN500, DN400. Propoje stok v ulicích Winterova, Gebauerova, Holubova, Ve Lhotkách, Na Bukovině. Celková délka opravy 964,0 m. 

Termín : 2/2017 – 7/2017

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD