Výstavba nového vodovodu v Dašicích bude trvat až do podzimu.

Datum: 24. 8. 2017
Kategorie: KVIS - Aktuality

Účelem stavby je zlepšit stávající stav potrubí a kvalitu pitné vody, neboť potrubí je již v nevyhovujícím stavu a dimenzi.


Koncem července 2017 započala výměna stávajícího vodovodního potrubí v Dašicích. V průběhu letních měsíců budou stavební práce probíhat na náměstí T.G.M., v ulici Havlíčkova a Hrdličkova. Na podzim se výstavba přesune do ulice Nábřežní a U Splavu.

V rámci výstavby bude vyměněna vodovodní síť o celkové délce 866,4 m, kde bude použito potrubí z tvárné litiny DN 250 a polyetylenu DN 200. Dále je součástí projektu 168,5 m přepojení vodovodních přípojek o profilu De 32x3 mm.

Projektovou dokumentaci zpracovala společnost Multiaqua s.r.o. Hradec Králové, investorem jsou Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. a generálním dodavatelem je firma  KVIS Pardubice a.s.