Bezvýkopové technologie

Předmětem naší činnosti je provádění bezvýkopových technologií. Zabýváme se tlakovými zkouškami vodovodů a výtlačných řadů kanalizací, zkouškami těsností stok. Dále provádíme zemní protlaky zařízením Grundomat a hydraulickým protlačovacím zařízením PZ 200. Tyto zařízení mají omezené možnosti v délkách a dimenzích zemních protlaků. A proto jsme pro letošní rok postavili posádku na nově pořízený stroj PERFORATOR PBA 40.

PERFORATOR PBA 40

Kompaktní, kombinované vrtací zařízení s protlačováním se se využívá pro vrtání hlavních kanalizačních řadů a domovních přípojek metodou zatlačováním ocelových chrániček. Ocelové chráničky lze využít i na jiné inženýrské sítě (vodovod, kabelovody, atd.).

U pokládky hlavních kanalizačních řadů a domovních přípojek, kde je nutno dodržet tolerance ohledně spádů, se zařízení doplní o navigační systém a pilotními vrtacími tyčemi, čímž je možno dosáhnout požadované maximální přesnosti vrtu. Kontrola a měření probíhá přes monitor, optické zařízení s CCD kamerou a laserový vysílač. Po úspěšném pilotním vrtu následuje rozšíření vrtu na požadovaný průměr. K pohonu se využívá hydraulický agregát s požadovaným výkonem.

POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD