Splašková kanalizace a ČOV

Typ: ČOV
Investor: Obec Miřetice
Termín stavby: 04/2017-11/2017

Cena díla: 55,49 mil. Kč

55,49 mil. Kč