POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Splašková kanalizace Včelákov, Bystřice, Vyhnánov, Příkrakov, Střítěž včetně ČOV v Příkrakově

Typ: Kanalizace, čístirna odpadních vod
Investor: Městys Včelákov
Termín stavby: 05/2013 - 11/2014

Výstavba nové kanalizace a ČOV pro 600EO; výstvaba kanalizace v délce 8 803 m včetně 7 ks ČS.

Cena: 58 105 420 Kč