Kanalizace

Významným segmentem naší nabídky je výstavba splaškových a dešťových kanalizací. Realizovali jsme gravitační stokové sítě a systémy tlakové a podtlakové kanalizace. Stavíme hlavní kanalizační stoky, sběrné, revizní a čerpací šachty, ale také čistírny odpadních vod, čerpací stanice, retenční nádrže, spadiště  a kanalizační přípojky. Provádíme výstavbu kanalizačního potrubí až do průměru 1800 mm. Z hlediska materiálu použitého při provádění  staveb využíváme všechny běžné hmoty a materiály, jako je plast, kamenina, beton, sklolaminát a litina. Disponujeme kvalitním technickým vybavením včetně laserových měřících přístrojů. Zákazníkům poskytujeme profesionální servis již ve fázi formulace jejich záměrů, zpracování důkladné projektové dokumentace včetně stavebního řízení až po úspěšnou kolaudaci stavby.


Realizované stavby

1 2 3 4 5
Poslední