Dokončení kanalizace Dolní Dobrouč - II. Etapa

Typ: kanalizace
Investor: Obec Dolní Dobrouč
Termín stavby: 07/2014 - 10/2015

Výstavba gravitační a tlakové kanalizace v celkové délce 5 204 m, včetně 171 ks domovních přípojek DN 150, 2x přechod vodoteče v celkové délce 31 m a 1 ks čerpací stanice. V rámci stavby byla též provedena přeložka vodovodního potrubí v délce 56,4 m a plynového potrubí v délce 10,6 m a oprava komunikací v celkovém objemu 6386 m².