POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Dvůr Králové nad Labem - ul. 28 října, rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí - I. a II. etapa, SO 301 kanalizace a SO 302 vodovod

Typ: Kanalizace, vodovody
Investor: Město Dvůr Králové nad Labem
Termín stavby: 05/2014 - 09/2014

 

Rekonstrukce kanalizace a vodovodů včetně přípojek;

Potrubí kanalizace: železobeton DN 800 - 149,5m , železobeton DN 1000 - 347,5m ,
kamenina DN 150 - 600 - 354,5m                                                                                               

Potrubí vodovod: Litina LT DN 80 200 - 730m , PE DN 25 - 111,5m 

Cena: 21 810 055 Kč