POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Kanalizace Nepolisy - místní část Zadražany

Typ: Kanalizace
Investor: Obec Nepolisy
Termín stavby: 09/2019 - 12/2020

Na této stavbě realizoval parta Vládi Zídka pod vedením stavitele Davida Jehličky splaškovou kanalizaci v obci Zadražany. Součástí stavby byly dvě čerpací stanice splaškových vod a výtlak splaškových vod do obce Nepolisy. Na této stavbě jsme položili celkem cca 1400 m gravitační kanalizace DN 300 a 400 m výtlaku.

Cena: 25,4 mil. Kč bez DPH