POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Martínkovice - splašková kanalizace

Typ: kanalizace
Investor: Obec Martínkovice
Termín stavby: 07/2014 - 08/2015

Výstavba splaškové gravitační kanalizace PP DN 250 v celkové délce 6799,3 m, výtlaku v celkové délce 2108,7 m, včetně ČS a opravy dotčených komunikací a zpevněných ploch. Realizaci zahrnovalo i provedení řízených zemních protlaků DN 400 v celkové délce 187 m, přechod vodoteče v ocelové chráničce DN 400 v celkové délce 15 m a opravy asfaltových komunikací v objemu 8265 m² a chodníků ze zámkové dlažby v objemu 55,7 m²


Soubory ke stažení

image [PNG, 2.11 KB]

image [PNG, 1.42 KB]

image [PNG, 1.24 KB]

image [PNG, 1.79 KB]