Odchovna mladého dobytka Holetín

Typ: kanalizace
Investor: Milan Svoboda
Termín stavby: 08/2014 - 10/2015

Provedení nové stáje pro 268 ks dobytka, včetně odpadní jímky o objemu 51 m³, kanalizace DN 200 - DN 250 v délce 230 m a hnojné koncovky o ploše 313 m²