POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Odkanalizování obce Bylany

Typ: Vodohospodářské stavby
Investor: Obec Bylany

Výstavba gravitační a tlakové kanalizace vč. čerpacích stanic a odlehčovacích komor.

  • Gravitační splašková kanalizace DN 250 - 400 - délka 1810,6m;
  • Tlaková kanalizace DN 80- 150 - délka 2221m;
  • Čerpací stanice - 6ks;
  • Odlehčovací komory - 2ks