Pardubice, ul. K Blahobytu - kanalizace

Typ: kanalizace
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
Termín stavby: 08/2015 - 10/2015

Rekonstrukce kanalizačního řadu DN 600 v délce 289 m a DN 200 v délce 100 m, včetně dodávky a montáže 2 ks monolitických šachet a jejich propojení, provedení opravy asfaltových ploch v objemu 800 m².