POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Pardubice, ul. Sezemická - kanalizace a vodovod

Typ: Kanalizace, vodovod
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Termín stavby: 05/2020 - 12/2020

Provedli jsme cca 370 m rekonstrukce stávající kanalizace, kde jsme nově pokládali ve stávající trase kameninové potrubí DN 500 a DN 400, součástí akce byla i oprava komunikace a chodníků a přeložka litinového vodovodu DN 125 v délce cca 100m, akci realizovala parta Lukáše Dostála a stavitel Pavel Žďárský, investorem byl VAK Pardubice a město Pardubice-chodník.

Úpravu zpevněných ploch byla provedena ve spolupráci s CH&T Pardubice.

Cena: 19 mil. Kč bez DPH