270720113183 270720113183 POVOLEN DOWNLOAD
DSC_0280 DSC_0280 POVOLEN DOWNLOAD
DSC_0281 DSC_0281 POVOLEN DOWNLOAD
DSC_0282 DSC_0282 POVOLEN DOWNLOAD
DSC_0178 DSC_0178 POVOLEN DOWNLOAD

Prachovice - Kanalizace a ČOV

Typ: ČOV
Investor: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Výstavba nové kanalizace a čistírny odpadních vod.

Kanalizační systém, který byl společný pro cementárnu a obec Prachovice je rozdělen na dva nezávislé systémy. Stávající ČOV pod areálem cementárny byla úplně odstavena a nahrazena novou celoobecní ČOV (1500 EO) vybudovanou bezprostředně pod obcí a malými ČOV osazenými na jednotlivá odváděcí potrubí splaškových vod od objektů v areálu cementárny. Objekt hlavní ČOV je navržen jako mechanickobiologická čistírna s biologickým odstraňováním dusíku a chemickým srážením fosforu.