Naše stavby

DSC_0456

Kanalizace a ČOV Banín

Investor: Obec Banín

Vybudování nové splaškové gravitační kanalizační sítě (DN 250) o celkové délce 3 239,87 m... Více


První
9 10 11 12 13
Poslední