POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Chodník v místní části Srní

Typ: komunikace
Investor: Město Hlinsko
Termín stavby: 09/2018 - 08/2019

Cena: 6,2 mil. Kč bez DPH