POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Dašice - Komárov - vodovod - rekonstrukce a nové propojení

Typ: vodovod
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Termín stavby: 03/2019 - 06/2019

Vodovodní řad mezi obcemi Dašice a Komárov byl prováděn v rámci stavby nové komunikace D35. Celková délka vodovodu z plastových trub DN 200 je 864,0 m.

Cena: 5,3 mil. Kč bez DPH