POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Dostavba splaškové kanalizace Předhradí – II. etapa

Typ: kanalizace
Investor: Obec Předhradí
Termín stavby: 07/2018 - 05/2019

Cena: 10,6 mil. Kč bez DPH