POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Jaroměř ON - oprava (kanalizace)

Typ: kanalizace
Investor: Správa železnic, státní organizace
Termín stavby: 04/2019 - 06/2019

Celková délka opravy kanalizace 240m. Oprava probíhala jako celková výměna potrubí v původních trasách kanalizace včetně přepojení již napojených dešťových svodů, přípojek ZTI, uličních vpustí ve stávajících pozicích.

Určitou zajímavostí stavby byla výsprava kanalizace metodou Relining tj. zatažením potrubí PE100+ 630x37,4 mm do stávající zděné kanalizace o vnitřních rozměrech 900/700 mm jejíž trasa vedla parkem v přednádraží. Celková délka výspravy touto metodou byla 100m.

Cena: 5,3 mil. Kč bez DPH