POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Kanalizace a ČOV Krouna 1. etapa, vč. přípojek

Typ: kanalizace, ČOV
Investor: Obec Krouna
Termín stavby: 09/2018 - 10/2019

Cena: 112,9 mil. Kč bez DPH