POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Kanalizace a ČOV Včestary a místní části

Typ: kanalizace
Investor: Obec Všestary
Termín stavby: 03/2019 - 10/2020

sdružení s BAK stavební společnost, a.s., podíl KVIS 50 %

cena - 196 mil. Kč bez DPH