POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Nová Paka ul. Vrchovinská - oprava vodovodu

Typ: vodovod
Investor: VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Termín stavby: 04-06/2018

cena díla: 1,09 mil. Kč