POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Odbahnění a rekonstrukce návesního rybníčka v Úherčicích

Typ: Vodní stavby
Investor: Obec Úherčice
Termín stavby: 02/2021 - 04/2021

Jedná se o stavbu: Odbahnění a rekonstrukce návesního rybníčka v Úherčicích.Na stavbě jsme realizovali: odbahnění rybníka, opravu hráze, opravu břehů zátopy a opravu spodní výpusti rybníka.

Cena: 1,5 mil.Kč bez DPH