POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Parcelace - 10 RD, Hořice

Typ: ZTV
Investor: Město Hořice
Termín stavby: 07/2017-05/2018

cena díla: 2,60 mil. Kč