Pardubice, Svítkov - kanalizace a vodovod

Typ: vodovod
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
Termín stavby: 03/2018-10/2018

cena díla: 23,07 mil. Kč