POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Pardubice, ul. Mikulovická - vodovod - I. etapa

Typ: vodovod
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Termín stavby: 05/2019 - 07/2019

Cena: 3,6 mil. Kč bez DPH