Pardubice, ul. Studentská - vodovod

Typ: vodovod
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
Termín stavby: 05/2015 - 08/2015

Rekonstrukce vodovodu, včetně přípojek a obnovy dotčených povrchů.