Rybník Hořičky Rybník Hořičky POVOLEN DOWNLOAD
Rybník Hořičky Rybník Hořičky POVOLEN DOWNLOAD
Rybník Hořičky Rybník Hořičky POVOLEN DOWNLOAD
Rybník Hořičky Rybník Hořičky POVOLEN DOWNLOAD
Rybník Hořičky Rybník Hořičky POVOLEN DOWNLOAD
Rybník Hořičky Rybník Hořičky POVOLEN DOWNLOAD
Rybník Hořičky Rybník Hořičky POVOLEN DOWNLOAD
Rybník Hořičky Rybník Hořičky POVOLEN DOWNLOAD

Revitalizace obecního rybníka v Hořičkách

Typ: Vodní stavby
Investor: Obec Hořičky
Termín stavby: 05 – 06/2021

Revitalizace rybníka spočívala v odbahnění rybníka včetně likvidace sedimentů, demolice stávající prefabrikované opěrné zdi hráze a výstavba nové kamenné opěrné zdi hráze. Následně jsme vysadili novou zeleň okolo břehů. 

Cena: 2 631 245 Kč s DPH