POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Revitalizace Vrškovského rybníka v k.ú. Libišany

Typ: vodní dílo
Investor: Obec Libišany
Termín stavby: 09/2018 - 11/2019

Cena: 9,7 mil. Kč bez DPH (podíl KVIS 3,8 mil. Kč bez DPH)