POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Zminný vodovod

Typ: vodovod
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
Termín stavby: 08/2018-10/2018

cena díla: 3,52 mil. Kč