Speciální práce

Provádíme montážní práce vodovodů a kanalizací zavěšených nejen na mostních konstrukcích. Zajišťujeme zřízení a opravy horkovodů, plynovodů, rozvody topné, požární a užitkové vody. Provádíme zemní práce, terénní úpravy a bourání konstrukcí. Tyto práce zahrnují odstranění ornice, hloubení a výkopy (případně bourání) vrstev vozovky, nakládku, odvoz, zásypy a hutnění. Zakázky realizujeme komplexně nebo částečně v rámci subdodávek. Realizovali jsme rekonstrukce vodovodního přivaděče na mostě přes řeku Labe, opravu požárních rozvodů v elektrárně, vedení kanalizační stoky raženou štolou. Realizovali jsme i stavby inženýrské vybavenosti – multifunkční hřiště, komunikace, cyklostezky, a další. Provádíme zasíťování pozemků k výstavbě obytných domů.


Realizované stavby

První
1 2 3
Poslední