Chodník Srch - Hradiště na Písku

Typ: komunikace
Investor: Obec Srch
Termín stavby: 06-11/2107

Cena díla: 2,91 mil. Kč