POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Oprava koleje Libuň - Rovensko p. Tr., km 12,410 - 13,673

Typ: Speciální práce
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Termín stavby: 09/2014/ - 10/2014

Železniční spodek, odvodnění a opěrné zdi.

Cena: 2 948 845 Kč