Škoda Auto - výtlak dešťových vod a retence DV

Typ: ostatní
Investor: ČERPADLA VRCHLABÍ s.r.o.
Termín stavby: 10/2017-06/2018

cena díla: 20,71 mil. Kč