Snímek 0861 Snímek 0861 POVOLEN DOWNLOAD

Úpravna vody Hamry

Typ: Speciální práce
Investor: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Úpravna vody Hamry zásobuje vodou většinu skupinového vodovodu Hlinska, to je více než šestnáct tisíc obyvatel. Firma KVIS Pardubice a.s. provedla kompletní výstavbu technologií, kdy byla mimo jiné, do úpravny vody Hamry instalována technologie ozonizace a filtrace přes granulované aktivní uhlí.