Výstavba chodníku u silnice II/366 v obci Kukle

Typ: Obec Kukle
Investor: 07/2015 - 11/2015
Termín stavby: 07/2015 - 11/2015