POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

ZTV pro výstavbu RD v Dolcích

Typ: ZTV
Investor: Obec Leštinka
Termín stavby: 05/2017-10/2017

cena díla: 2,97 mil. Kč