P1010293 P1010293 POVOLEN DOWNLOAD
Snímek 003 Snímek 003 POVOLEN DOWNLOAD
Snímek 010 Snímek 010 POVOLEN DOWNLOAD
Snímek 013 Snímek 013 POVOLEN DOWNLOAD

Újezd u Chocně - rekonstrukce tělesa dráhy

Typ: Speciální práce
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Vybudování tělesa dráhy v náspu s následným monitoringem možného pohybu včetně přeložky trakčních stožárů.