Dašice - výměna stávajícího vodovodu

Typ: vodovod
Investor: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.
Termín stavby: 03/2017-12/2017

cena díla: 10,93 mil. Kč